Miting - Depresanci AD Gdynia

Depresja
Depresanci Gdynia Grupa Wsparcia 12 Kroków
Przejdź do treści
                     
Scenariusz mityngu AD
Odczytanie tekstu „Misterium Ognia”, modlitwa o pogodę ducha.
Preambuła Anonimowych Depresantów.
„Obietnice”, lub „W co wierzymy”.
Kroki oraz Tradycje, czytają wszyscy w kręgu.
Zasady wg. których odbywa się mityng.
Pytamy o problem i radość.
Po Przerwie
Dzielimy się doświadczeniem na temat zaproponowany w     części pierwszej.
Około 19.30 krótka rundka w kręgu, z czym kończę dzisiejsze spotkanie.
10 minut przed końcem mityngu sprawy organizacyjne,     stan kasy grupy.
Podziękowanie dla osób na grupie dyżurnemu.
Odczytanie tekstów końcowych mityngu (do wyboru 3 teksty) Desiderata, Orędzie Serca, Wczoraj, Dziś, Jutro……

  

Pije Kuba kronika z Internetu...
WPATRUJĄC  SIĘ  W  PŁOMIEŃ  ŚWIECY, SPRÓBUJMY  DOSTRZEC  ISKIERKĘ  NADZIEI…. ŚWIATŁO  W  CIEMNOŚCIACH  NASZEGO DOTYCHCZASOWEGO  ŻYCIA. NIECH  BĘDZIE  ONO  DLA  NAS  SYMBOLEM NOWEGO  ŻYCIA. TAK,  JAK  PŁOMIEŃ OCZYSZCZA  Z  BRUDU  WSZELKIE POWIERZCHNIE,  TAK  PŁOMIEŃ  SŁÓW, ZAPALONYCH  W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE,     NIECH  OCZYŚCI  NASZE  SERCA.

                                                                       Misterium Ognia     
12 TRADYCJI  AD
1. Nasze wspólne dobro jest najważniejsze. Wyzdrowienie
każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych
Depresantów.  
2.  Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej Wspólnocie
jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu
każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami,
oni nami nie rządzą.  
3.  Jedynym warunkiem przynależności do AD jest chęć
rezygnacji z zamartwiania się.  
4.  Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach,
za wyjątkiem tych spraw, które dotyczą innych grup AD,
jako całości.  
5.  Każda grupa ma jeden CEL; nieść posłanie depresantowi, który jeszcze cierpi.
6.  Grupa AD nigdy nie powinna popierać, finansować,
ani użyczać nazwy AD żadnym pokrewnym ośrodkom,
ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, ażeby problemy finansowe,
majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywałynas od głównego celu.  
7.  Każda grupa AD powinna być samowystarczalna
i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
8.  Działalność Wspólnoty AD powinna zawsze pozostać
honorowa: dopuszcza się jednak zatrudnienia niezbędnych
pracowników w służbach AD.  
9.  Anonimowi Depresanci nie powinni nigdy stać się organizacją:
dopuszcza się jednak tworzenie służb
i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Depresanci nie zajmują stanowiska wobec
problemów spoza ich Wspólnoty, żeby imię AD nie zostało
uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu,
nie na reklamowaniu: musimy zawsze zachowywać osobistą
anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych
tradycji, przypominać ma nam zawsze o pierwszeństwie zasad
przed osobistymi ambicjami.
Aby zasięgnąć informacji
Tel: Jarek 690 375 635
HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Wróć do spisu treści