12 Kroków AD - Depresanci AD Gdynia

Depresja
Depresanci Gdynia Grupa Wsparcia 12 Kroków
Przejdź do treści
12 KROKÓW AD
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec depresji,
   że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam
   pogodę ducha.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze Życie opiece Boga,
   jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny rachunek moralny.  
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.  
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich
   wad charakteru.  
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.  
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi
   zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe,
   z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.  
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się
     do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z
     Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego
     woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść
     posłanie innym depresantom i stosować te zasady we wszystkich naszych
     poczynaniach.

Spotkania w Każdy Piątek MIkłaja 1Gdynia Salka Katechetyczna
Godzina 18 Miting trwa 2 godziny z przerwą.
Dziękujemy Przyjaznemu Proboszczowi Parafii Św.Mikołaja 1 w Gdyni
za udostępnienie salki.
Spotkania Grupy AD Każdy Piątek Godz. 18
Mikołaja 1 Chylonia Gdynia Salka Parafialna.
Spotkania Grupy AD Każdy Piątek Godz. 18
Mikołaja 1 Chylonia Gdynia Salka Parafialna.
Spotkania Grupy AD Każdy Piątek Godz. 18
Mikołaja 1 Chylonia Gdynia Salka Parafialna.
Spotkania Grupy AD Każdy Piątek Godz. 18
Mikołaja 1 Chylonia Gdynia Salka Parafialna.
Spotkania Grupy AD Każdy Piątek Godz. 18
Mikołaja 1 Chylonia Gdynia Salka Parafialna.
HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Wróć do spisu treści